Pyetësori

REGJISTRIMI

1. Ç’është ipazar.al, ç’është shitja me ankand online?

Adresa shqip Ipazar.al është një fushë tregtimi, një lloj shërbimi i tillë që bën të mundur që blerësit dhe shitësit të gjejnë njeri tjetrin dhe përmes internetit të realizojnë shitblerjen e produkteve. Këtë fushë tregëtimi e vë në funksionim ipazar.al. Me shfrytëzimin e këtij sistemi është i mundur shitblerja e thuajse çdo produkti. Përdoruesit e kësaj fushe tregëtimi u japin mundësi njëkohsisht si shitësve ashtu edhe blerësve të produkteve, apo ofruesve e kërkuesve të një shërbimi. Përkthimi shqip

Sipër

2. Si mund të bëhesh përdorues i regjistruar i ipazar?

Për tu bërë përdorues i regjistruar, pas zgjedhjes të gjuhës tuaj përkatëse, kliko në menunë Regjistrim dhe plotëso formularin bosh të shfaqur. Pas kësaj sistemi ju dërgon juve në e-mail një link të aktivizuar. Duke klikuar mbi këtë link mbyllet procesi i regjistrimit dhe juve mund ta shfrytëzoni plotësisht shërbimin ipazar.al

Sipër

3. Sa kushton regjistrimi?

Regjistrimi gjatë periudhës të provës është falas! Pas periudhës të provës, ka shumë simbolike, që hyn në llogarinë e përdoruesit, duke mbetur kështu pronë e tij. Në shpenzim të kësaj llogarie mund të merrni falas shërbimet. Gjatë përcaktimit të çmimit të shfrytëzimit të sistemit, çdo përdorues informohet me e-mail për masën e kësaj pagese, gjë që pasqyrohet edhe në faqen e internetit të ipazar.al.

Sipër

4. Regjistrimi nuk realizohet!

Në qoftë se nuk realizohet regjistrimi, kontrollo në se e ke plotësuar si duhet formularin bosh, apo mos ka ndërprerje interneti. Fleta e regjistrimit del me të kuqe në qoftë se nuk është plotësuar si duhet, dhe nuk të lejon të përfundosh regjistrimin deri sa të plotësohen si duhet e gjithë përmbajtja e formularit. Mund të ndodhë që shërbimi vonon dorëzimin e formularit apo formulari hyn në grupin e e-mailave të dyshimtë „spam”. Në qoftë se nuk arrin rezultat , apo ke adresën e-mail, kërko shërbimin e ndihmës të klientit me adresë: help@ipazar.al, dhe do tju ndihmojmë me përzemërsi.

Sipër

5. Nuk kam marrë e-mailin e aktivizimit!

Në qoftë se brenda 24 orëve nuk merr e-mailin e aktivizimit, atëhere kërko shërbimin e klientit në adresën: help@ipazar.al, dhe do tju ndihmojmë përzemërsisht.

Sipër

6. Si mund ti ndryshoj të dhenat e mia të regjistruara?

Futu tek menuja Vendosjet e mij/Faqja ime/Redaktim i të dhënave personale (My settings…) Këtu mund të ndryshoni të dhënat. Në qoftë se doni të ndryshoni të dhëna që nuk ka mundësi në këtë formular, atëhere drejtoju shërbimit të klientit.

Sipër

7. Si mund të hyj në lidhje me shërbimin e klientit?

Në qoftë se në menunë Ndihmë (Help) nuk gjen përgjigje për pyetjenatëhere drejtoju shërbimit të klientit në adresën e-mail: help@ipazar.al, përshkruaj problemin dhe do tju ndihmojmë patjetër.

Sipër

8. Si mund të ndërpres regjistrimin tim?

Kërkesën që lidhet me ndërprerjes të faqes tuaj duhet ta dërgoni me mesazh me shkrim në adresën e shërbimit tonë të klientit: help@ipazar.al. Kërkesa për fshirjen e faqes suaj mund të pranohet, në mënyrë të veçantë në qoftë se përdoruesi:

  • nuk ka borxhe kundrejt ipazar.al
  • është bërë vlerësimi i çdo transaksioni apo ai është mbyllur (nuk ka transaksione/ ankande apo licite) në proces
  • nuk ka transaksione pezull/ apo në proces mbyllje
  • nuk ka kurrfarë procesesh zyrtare apo penale që lidhen me faqen e përdoruesit.
Me fshirjen e regjistrimit përfundojnë të drejtat juridike të përdoruesit në faqen e internetit të www.ipazar.al. Pas fshirjes nuk ka mundësi të rikthimit të faqes të përdoruesit! Në qoftë se përdoruesi do të dëshironte të shfrytëzojë përsëri shërbimin tonë, atëhere procesi i regjistrimit duhet të nisë përsëri nga fillimi.

Sipër